September 17, 2021
11 11 11 AM
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ระดับของการสื่อสาร
มลพิษในดิน
ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ธรรมชาติของชีวิต
ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ
บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ
ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร
รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ
เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Latest Post
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระดับของการสื่อสาร มลพิษในดิน ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ธรรมชาติของชีวิต ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่

“เทียนคุนเฮ่า” (Tian Kun Hao) เรือสร้างเกาะอันทรงพลังของจีน

ในเดือนพฤศจิกา ปี 2017 ทางการจีนเปิดตัวเรือขุด “เทียนคุนเฮ่า” (Tian Kun Hao) ซึ่งเป็นเรือขุดลำใหม่ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ และอาจจะใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งเรือขุดทรงพลังลำนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของรัฐบาลจีนในการก่อสร้างเกาะเทียม และอ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำทะเลจีนใต้

          เทียนคุนเฮ่ามีความยาว 140 เมตร ตั้งชื่อตามปลายักษ์ในตำนานของจีนที่สามารถแปลงกายเป็นนกสวรรค์ได้ สถาบันที่ออกแบบเรือขุดลำดังกล่าวและสื่อมวลชนจีน พากันขนานนามเรือลำนี้ว่าเป็น “เรือเนรมิตเกาะเทียม” เนื่องจากทรงพลังยิ่งกว่าเรือขุดลำใด ๆ ที่จีนเคยมีมา โดยสามารถขุดทรายและโคลนเลนใต้ท้องทะเลได้เป็นปริมาณมากถึง 6,000 คิวบิกเมตร ภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งเท่ากับขุดสระว่ายน้ำมาตรฐานถึง 3 แห่งในเวลาอันสั้น ทั้งสามารถขุดได้แม้ที่ความลึก 35 เมตรจากผิวน้ำ

         เรือลำนี้ขุดลอกพื้นใต้ทะเลได้ในหลายสภาพแวดล้อม ทั้งพื้นโคลน พื้นทราย และพื้นที่เป็นแนวปะการัง โดยจะตักและดูดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาจากก้นทะเล และนำออกไปกองทิ้งไกลจากเรือได้ 15 เมตร เพื่อใช้เป็นวัสดุในการถมสร้างเกาะเทียมต่อไป ซึ่งเรือขุดที่มีขนาดเล็กกว่าของจีนได้ทำเช่นนี้มาแล้ว ในการสร้างเกาะเทียมในทะเลจีนใต้เมื่อปี 2013

          ดร.อเล็กซ์ นีลล์ นักวิจัยอาวุโสของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาด้านยุทธศาสตร์เอเชีย (IISS-Asia) ที่กรุงลอนดอนมองว่า เรือขุดลำนี้ทำให้หลายฝ่ายเริ่มให้ความสนใจกับสันทรายสคาร์โบโรห์ในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นบริเวณที่ยังไม่มีการสร้างเกาะเทียมมาก่อน แต่รัฐบาลจีนมีความสนใจในสันทรายแห่งนี้มานานและอาจมีแผนการสร้างเกาะเทียมเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์ขึ้นที่นี่ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับสหรัฐฯแล้ว การกระทำดังกล่าวของจีนจะถือว่าล้ำเส้นอย่างชัดเจน จนทำให้หลายฝ่ายและประเทศใกล้เคียงเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก

จีนทำให้แนวปะการังหลายแห่งในทะเลจีนใต้กลายเป็นเกาะเทียมที่มีหน่วยทหารประจำการอยู่