December 07, 2021
11 11 11 AM
สารอาหารดี ช่วยบำรุงสมอง
เพิ่มความสุขให้แมว กับกัญชาแมว
ฮาชิโกะ เรื่องของสุนัขแสนซื่อสัตย์
slot wallet เล่นเกมslot  เกมเล่นง่าย ได้เงินจริง กับค่ายjoker
ระหว่างอารมณ์และเหตุผล
ล้างมือให้สะอาดห่างไกลโรค
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัณโรค 
มารู้จักกับ อาหารที่ทานแล้ว ลดปัญหาผมหงอกได้
รู้จักถนอมสายตา อวัยวะที่ต้องใช้งานไปอีกนาน
ภาวะปวดหัวตอนท้อง รับมืออย่างไร
Latest Post
สารอาหารดี ช่วยบำรุงสมอง เพิ่มความสุขให้แมว กับกัญชาแมว ฮาชิโกะ เรื่องของสุนัขแสนซื่อสัตย์ slot wallet เล่นเกมslot  เกมเล่นง่าย ได้เงินจริง กับค่ายjoker ระหว่างอารมณ์และเหตุผล ล้างมือให้สะอาดห่างไกลโรค เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัณโรค  มารู้จักกับ อาหารที่ทานแล้ว ลดปัญหาผมหงอกได้ รู้จักถนอมสายตา อวัยวะที่ต้องใช้งานไปอีกนาน ภาวะปวดหัวตอนท้อง รับมืออย่างไร
Sep
2021
30

ปัญหาสังคม เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด

Drugs

ปัญหาสังคม เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด Drugs ยาเสพติด Drugs หมายถึง สารใดก็ตามเมื่อรันเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการกิน ฉีด สูบหรือดม แล้ว จะทำให้เกิดผลต่อจิตใจและร่างกายของผู้ใช้สารนี้ Drugs หากติดแล้วจะมีอาการเป็นอย่างไร ผู้ที่ใช้ยาแล้วต้องเพิ่มขนาดของยาตลอดเวลา เมื่อหยุดใช้ยาจะทำให้เกิดอาการอดยา เมื่อใช้เป็นเวลานานจะเกิดมีความต้องการยานี้มากขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ พิษของยาจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพของผู้ใช้ยา การติดยาเสพติดในประเทศไทย มีผู้ติดยาเสพติดประมาณ 3-4 แสนคนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นประชากรในกทม. ใน90% ของคนที่ติดยาเสพติดจะกลับไปเสพอีก เพราะกลับไปสู่สิ่งแวดล้อมเก่า ๆ และไม่ประกอบอาชีพ เยาวชนอายุน้อย ติดเฮโรอีนน้อยลง แต่จะไปติดทินเนอร์ ยากล่อมประสาท ฯลฯ มากขึ้นแทน สถิติการติดยาเสพติดของไทย ยังสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชีย สาเหตุของการติดยาเสพติด โดยผู้ที่ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่ประสบปัญหาชีวิต อาจจะเป็นปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้สิน การว่างงาน ปัญหาครอบครัว

Sep
2021
29

เรียนรู้เรื่อง สินค้าคงเหลือ

inventories

สินค้าคงเหลือ inventories สำหรับสินค้าคงเหลือ inventories คือสินทรัพย์ซึ่งธุรกิจมีไว้เพื่อขาย ก่อให้เกิดรายได้และมีส่วนอย่างสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจได้ผลกำไรหรือขาคดทุน สินค้าคงเหลือจะมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร เช่น มีความคงทน ไม่เน่าเสีย และมีราคาแพง ฯลฯ ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจนั้นเอง อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะจัดสินค้าคงเหลือเป็นสินค้าประเภทใดก็ตาม สินค้าคงเหลือจะมีความแตกต่างไปจากสินทรัพย์อื่น ๆ เพราะสินค้าคงเหลือนั้นธุรกิจมีไว้เพื่อขาย แต่สินทรัพย์อื่น ๆ inventories ธุรกิจมีไว้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ อาจแบ่งสินค้าคงเหลือออกได้เป็น 3 ประเภท คือ วัตถุดิบ คือสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนในการผลิตเลย สินค้าระหว่างผลิต คือสินค้าที่ กำลังอยู่ในช่วงการผลิตแต่ยังผลิตไม่เสร็จ สินค้าสำเร็จรูป คือสินค้าที่ผ่านขั้นตอนในการผลิตอย่างสมบูรณ์แล้ว และพร้อมที่จะนำออกขายได้ วัตถุประสงค์ของการบริหารสินค้าคงเหลือ การบริหารสินค้าคงเหลือทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือลดจำนวนเงินลงทุนในสินค้าคงเหลือ ธุรกิจควรจะมีสินค้าคงเหลืออยู่ในระดับต่ำสุด ระดับต่ำสุดของสินค้าคงเหลืออาจจะอยู่ ณ ระดับศูนย์คือไม่มีสินค้ากงเหลือ ซึ่งธุรกิจอาจใช้วิธีการจัดหาสินค้าหรือผลิตสินค้าก็ต่อเมื่อได้รับคำ สั่งจากลูกค้าเท่านั้น

Sep
2021
28

การจัดช่วงชั้นทางสังคม

stratification

การจัดช่วงชั้นทางสังคม social stratification สำหรับการดำรงอยู่ของสังคมจะปรากฎความไม่เท่าเทียมกันกัน เพราะบางคน และบางกลุ่ม ได้มีอำนาจเอกสิทธิ์และเกียรติคุณมากกว่าคนอื่น ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในด้านต่าง ๆ เช่นความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ ความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้น เป็นต้น ในกรณีที่สังคมนั้น ๆ ไม่สามารถกระจายผลประโยชน์ให้ทั่วถึงมากเท่าไร ความไม่เท่าเทียมก็มีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แนวคิดที่จะสามารถนำมาศึกษาแบบแผนของความเหลื่อมน้ำที่มีอยู่ในสังคมก็คือ การจัดช่วงชั้นทางสังคม stratification นั่นเอง stratification การจัดช่วงนั้นทางสังคม หมายถึงอะไร หมายถึง ลักษณะของการแบ่งคนในสังคมออกเป็นช่วงชั้นสูงต่ำต่างกันออกไป นักสังคมวิทยามองสังคมว่าทุกสังคมจะประกอบด้วยคนที่มีสถานภาพต่าง ๆกัน และสถานภาพเหล่านี้สูงต่ำไม่เท่าเทียมกัน บางสถานภาพได้รับอำนาจ เอกสิทธิ์ และเกียรติภูมิจากสังคมสูง บางสถานภาพได้รับน้อยกว่าต่ำด้อยกว่า ทำให้สังคมมีความเกิดขึ้น เช่น สถานภาพของชายและหญิง จะปรากฏว่าสถานภาพของชายจะใด้รับอำนาจ เอกสิทธิ์ และเกียรติภูมิจากสังคมมากว่าและพิเศษกว่าสถานภาพของผู้หญิง ทำให้เกิดดวามเหลือมล้ำระหว่างเพศ ซึ่งนำไปสู่ประเด็นแห่งการเคลื่อนไหวของกลุ่มสตรีเพื่อเรียกร้องความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางเพศ ในรูปของการเคลื่อนไหวทางการเมืองเศรษฐกิจ

Sep
2021
27

หลักการพัฒนาชุมชน

community development

หลักการพัฒนาชุมชน Community Development Principles สำหรับการพัฒนาชุมชน Community Development เป็นเรื่องของแนวความคิดปรัชญาที่เพิ่งพบกันไม่นานนักและการพัฒนาชุมชนยังอยู่ในขั้น “การทดลอง” ฉะนั้น จึงไม่อาจกล่าวได้ว่ามีทฤษฎีพัฒนาชุมชนที่แท้จริง แต่การพัฒนาชุมชน มี “หลักการ” หลายประการ ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดหลัก 10 ประการ ในการพัฒนาชุมชนไว้ ดังนี้ หลัก 10 ประการ ในการพัฒนาชุมชน มีอะไรบ้าง ถือว่าบรรดากิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนนั้น เพื่อชุมชนโครงการแรกในการที่จะดำเนินการนั้นจะต้องริเริ่มโครงการนั้น ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ทำให้ความเป็นอยู่ในท้องถิ่นในชนบทดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ เปลี่ยนแปลงท่าทีและทัศนคติของประชาชนนั้นมีความสำคัญ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุ มีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างมากในกิจกรรมของชุมชนนั้น จะต้องมีหลักที่จะใช้การกระตุ้น ใช้วิธีการที่จะแสดงให้ปรากฎแก่ผู้นำชุมชนในท้องถิ่น และฝึกอบรมบรรดาผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะมีโครงการใดก็ตาม ผู้ดำเนินงานพัฒนาชุมชน จะต้องมีความเชื่อให้การยอมรับนับถือต่อบทบาทของสตรีและเขาวชนที่จะช่วยกันร่วมในโครงการ ซึ่งสตรีและเยาวชนก็เป็นกลุ่มผู้นำท้องถิ่น โครงการช่วยเหลือตนเองของชุมชน

Sep
2021
26

การเพาะเลี้ยงเซลล์พืชและการปรับปรุงพันธุ์

Improvement

การเพาะเลี้ยงเซลล์พืชและการปรับปรุงพันธุ์ Improvement วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืชเป็นเทคนิคพื้นฐานที่นำมาใช้ในการสร้างพืชพันธุ์ใหม่ Improvement ที่มีลักษณะพึงประสงค์ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ร่วมกับเทดนิคต่างๆ เช่น การย้ายยืนทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมซึ่งกำลังเป็นที่นิยมศึกษากันอย่างกว้างขวาง Plant Cell Culture and Improvement คืออะไร สำหรับวิธีของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและทำการสร้างพืชพันธุ์ใหม่นั้น คือ การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยสิ่งกระตุ้นต่างๆ เช่น รังสี และสารเคมี เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากสามารถทำการย้ายยืนที่พึ่งประสงค์ไปสู่เซลล์พืชที่ต้องการได้หรือสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับยืนหรือโครโมโซมได้สำเร็จแต่ไม่ สามารถพัฒนาเซลล์ดังกล่าวให้เกิดเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ได้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นก็ไม่มีคุณค่าใด ๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อมาช่วยในการพัฒนาเซลล์พืชกลายพันธุ์นั้นให้พัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การขยายสายพันธุ์พืช (clonal propagation)สามารถเพิ่มปริมาณพันธุ์พืชจำนวนมากในโดยอาศัยสูตรอาหารที่เหมาะสม อีกทั้งยังประหยัดเวลา เนื้อที่และแรงงาน โดยไม่ต้องประสบกับปัญหาจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติ การปรับปรุงพันธุ์พืช (crop improvement) 2.1 การผลิตพืชปลอดโรค (disease free plant) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสามารถผลิตตันพันธุ์ที่ปราศจากเชื้อโรคจากราและแบคที่เรียรวมถึงไวรัสได้โดยเฉพาะไวรัสซึ่งจะไม่แสดงการปนเปื้อนให้เห็นในขณะ

Sep
2021
25

ค่านิยม บรรทัดฐานและปัญหาอาชญากรรม

norms and crime

ค่านิยม บรรทัดฐานและปัญหาอาชญากรรม Values, norms and crime problems มนุษย์ในฐานะผู้สร้างและวางรูปแบบบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคม Values, norms and crime problems การเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานและค่านิยมเหล่านี้ได้กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น พฤดิกรรมอาชญากรถูกมองว่าเป็นผลของปัญหาต่าง ๆ ที่รวมกันเข้าด้วยกันในสังคม รวมทั้งปัญหาในการอบรมขัดเกลาบุคคลรูปแบบของอาชญากรที่เกิดขึ้นเป็นเงื่อนไขในการขาดเหตุผล ถ้ากล่าวอย่างการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลแล้ว norms and crime หมายถึงอะไร บุคคลผู้ซึ่งประสบความล้มเหลวในการหาหนทางเลือกมาตรฐานจริยธรรม ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติความคิดรวบยอดที่เรียกว่า “มนุษย์” ซึ่งมองมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้ซึ่งต้องการรางวัลหลีกเลี่ยงการลงโทษ และปรารถาที่จะชนะ มนุษย์เพียงผู้เดียวไม่สามารถพิจารณาเลือกการกระทำ  การแตกแยกจากระเบียบของสังคมที่วางไว้ บุคคลสำนึกตนอยู่เสมอ ดวามต้องการเป็นสมาชิกของสังคม ความสามารถที่จะเลือกกระทำ จึ่งจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์สังคมวิทยาพยายามแสวงหาความหมายและวางรากฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมและมนุษย์  บุคคลให้ความหมายของตัวเองและการหาสิ่งซึ่งแสดงตนโดยการมีความสัมพันธ์ กับผู้อื่นและขึ้นกับการควบคุมตนเอง และเช่นกันการฝ่าฝืนกฎหมายอาญาเป็นส่วนของกระบวนการของการค้นพบตนเอง ความสามารถของบุคคลในการฝ่าฝืนระเบียบอธิบายได้โดยรูปแบบของการเบี่ยงเบนและพฤติกรรมอาชญากรรม  ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ตีความเป็นความปรารถนาของบุคคลเพื่อพบจุดมุ่งหมาย การแสดงตนหรือพบความจริงความไม่พอใจในด่านิยมและบันทัดฐานจะเป็นผลกระทบถึงกลุ่มผู้กระทำผิดโดยถูกมองหรือมีปฏิกริยาว่าเป็นสิ่งอันไม่พึงปรารถนา การฝ่าฝืนกฎหมายเป็นสิ่งแสดงออกของการต่อต้านนโยบายและเงื่อนไข ซึ่งบุคคลเห็นว่าไม่ยุติธรรม

Sep
2021
24

ปัญหายุวอาชญากร

Juvenile delinquency

ปัญหายุวอาชญากร Juvenile delinquency ยุวอาชญากรรม Juvenile delinquency หมายถึง การกระทำผิดของเยาวชน โทษของเด็กจะเป็นโทษสถานเบาตักเตือน กักกัน ทำทัณฑ์บน ในกรณีที่เด็กกระทำผิดหนัก ๆ เช่น ฆ่าเจ้าทรัพย์ให้ถึงแก่ชีวิตหรือข่มขืนการทำชำเราจนถึงแก่ชีวิต อายุ 16 ปีบริบูรณ์ ก็จะได้รับโทษตามแบบผู้ใหญ่ แนวทางการป้องกันและแก้ไข ปัญหายุวอาชญากร Juvenile delinquency บิดามารตา ควรให้ความรักความเอาใจใส่แก่เด็ก ไม่ควรตามใจเด็กจนเกินควรหรือเข้มงวดมากเกินไป ถ้าหากเด็กหนีโรงเรียน ควรมีการร่วมมือกันอย่างจริงจัง ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหานี้ ชี้แนะแนวทางและการดำเนินชีวิตที่ถูกควรแก่เด็กวัยรุ่น ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองควรเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็ก เพราะเด็กจะซึมทราบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยเยาว์ หางานอดิเรกให้ทำหรือแนะแนวการฝึกวิชาชีพที่เด็กวัยรุ่นสนใจ สำหรับเด็กที่ประกอบการกระทำผิด เช่น ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปลันทรัพย์ ฯลฯสถานพินิจเด็กกลาง จะมีกระบวนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

Sep
2021
23

ปัญหาการฆ่าตัวตาย

Suicide

ปัญหาการฆ่าตัวตาย Suicide การฆ่าตัวตาย Suicide  คือการตายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำลายชีวิตตนเองด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น ดื่มยาพิษ กระโดดให้รถไฟกับ สูดดมแก๊ส กระโดดตึก ฯลฯ เนื่องจากไม่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปเนื่องจากเห็นว่า การมีชีวิตต่อไปในโลกนี้ไม่เหมาะสมหรือไร้ค่าขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ มนุษย์ทุกคนประสบทั้งความสุข ความทุกข์ ความสมหวังความผิดหวัง เหมือนกับตินิยมของชาวจีนที่ว่า “มีมืดก็มีสว่าง มีกลางวันก็มีกลางคืน สุขกับทุกข์หนาวกับร้อน เป็นของคู่กัน” หรือคตินิยมของชาวตะวันตกที่ว่า “ไม่มีใครได้สมหวังทุกอย่างในสิ่งที่ตนต้องการ” มีคำกล่าวเกกี่ยกวับการฆ่าตัวตาย Suicide ว่าอย่างไร Sigmund Freud นักจิตวิทยาละนักสังคมวิทยา ที่มีชื่อเสียงของชาวฝรั่งเศส ได้กล่าวถึงการฆ่าตัวตายไว้ว่า “คนเรามีความต้องการที่จะตาย เช่นเดียวกับความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ ความต้องการทั้งสองอย่าง ต่อสู้กัน คนที่ฆ่าตัวตายนั้น มีดวามประสงค์หรือต้องการที่จะตายมากกว่า จึงทำร้ายชีวิตตนเอง  มนุษย์และสัตว์โลกทุกชนิด ต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้นานที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ มวลมนุษย์

Sep
2021
22

ปัญหาความยากจนในเอธิโอเปีย

Ethiopia

ปัญหาความยากจนในเอธิโอเปีย Poverty in Ethiopia ลักษณะของปัญหาที่เป็นผลมาจากความยากจนในประเทศเอธิโอเปีย Poverty in Ethiopia เป็นอย่างไร และจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร  ผลของความยากจน Poverty in Ethiopia เป็นภาระต่อสังคม คนยากจน เป็นหน้าที่ของสังคมที่ต้องให้ความอนุเคราะห์ ทำให้ไม่สามารถพัฒนาประเทศ ไปสู่จุดที่ต้องการได้ ในระยะเวลาอันเหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด สลัม อาชญากรรม วัยรุ่น ปัญหาครอบครัว ฯลฯ ผลต่อตัวบุคคลและครอบครัว ทำให้เกิดดวามน้อยเนื้อต่ำใจ ได้รับการเพ่งเล็งในการก่อให้เกิดปัญหาสั่งคมต่าง ๆ ทำให้เกิดดวามหวาดระแวง มองโลกในแง่ร้าย ขาดโอกาสในการการศึกษาและการทำมาหาเลี้ยงชีพ ทำให้บางคนปล่อยชีวิตไปตามชตากรรม เมื่อความหิวเข้ามาบางคนลักขโมยเมื่อว่างงาน บางคนหันไปเสพยาเสพติด หรือบางคนผูกดอตายหนีชีวิต ฯลฯ ทำให้เกิดความไม่มั่นคง ทางเศรษฐกิจ

Sep
2021
21

เป้าหมาย ทางสังคมวิทยา

Goals

เป้าหมาย ทางสังคมวิทยา Goals ทุกคนมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ในวันหนึ่ง ๆ นั้นเรามักจะได้ยินบุคคลกล่าวเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่า “ฉันต้องการ” หรือ “เราต้องการ” การที่จะทำให้ประโคคนี้สมบูรณ์จะต้องเติมข้อความเกี่ยวกับเป้าหมาย Goals ลงไปนั่นเอง การจำแนกประเภทของเป้าหมาย classification of goals ในการอภิปรายเรื่อง เป้าหมาย เรามักจะเผชิญกับปัญหาแจะอุปสรรคเกี่ยวกับการจำแนกเป้าหมาย ได้มีนักวิชาการพยายามที่จะจำแนกเป้าหมายออกเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งการจำแนกประเภทของเป้าหมาย โดยวิธีการนี้ช่วยทำให้เราเข้าใจเข้าหมายดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี การจำแนกประเภทของเป้าหมายขึ้นอยู่กับปัจจัยการ เลือกสรร เพราะฉะนั้นมักจะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ ปัจจัยที่เหมาะสมในการจัดรวมกลุ่ม ซึ่งก็ได้มีการวิพากวิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง นักสังคมวิทยาได้จัดจำแนกประเภทของเป้าหมาย แตกต่างกัน การจำแนกประเภทของเป้าหมายที่นักสังคมวิทยาจัดทำขึ้น เพื่อความมุ่งหมายอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ อาจใช้ได้ดีในสถานการณ์นั้น ในขณะเดียวกันเมื่อนำไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ อาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย ด้วยเหตุนี้ การจำแนกประเภทของเป้าหมายเพื่อใช้ในความมุ่งหมายที่ต่างกันจึงเป็นสิ่งที่ถูกคาดหวังและเป็น เหตุผลที่ควรกระทำอย่างยิ่งในขณะเดียวกัน เราจะต้องระลึกอยู่เสมอวา