December 07, 2021
11 11 11 AM
สารอาหารดี ช่วยบำรุงสมอง
เพิ่มความสุขให้แมว กับกัญชาแมว
ฮาชิโกะ เรื่องของสุนัขแสนซื่อสัตย์
slot wallet เล่นเกมslot  เกมเล่นง่าย ได้เงินจริง กับค่ายjoker
ระหว่างอารมณ์และเหตุผล
ล้างมือให้สะอาดห่างไกลโรค
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัณโรค 
มารู้จักกับ อาหารที่ทานแล้ว ลดปัญหาผมหงอกได้
รู้จักถนอมสายตา อวัยวะที่ต้องใช้งานไปอีกนาน
ภาวะปวดหัวตอนท้อง รับมืออย่างไร
Latest Post
สารอาหารดี ช่วยบำรุงสมอง เพิ่มความสุขให้แมว กับกัญชาแมว ฮาชิโกะ เรื่องของสุนัขแสนซื่อสัตย์ slot wallet เล่นเกมslot  เกมเล่นง่าย ได้เงินจริง กับค่ายjoker ระหว่างอารมณ์และเหตุผล ล้างมือให้สะอาดห่างไกลโรค เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัณโรค  มารู้จักกับ อาหารที่ทานแล้ว ลดปัญหาผมหงอกได้ รู้จักถนอมสายตา อวัยวะที่ต้องใช้งานไปอีกนาน ภาวะปวดหัวตอนท้อง รับมืออย่างไร
Oct
2021
14

คนเกาหลี ในสายตาของคนเกาหลี เป็นอย่างไร

korean

คนเกาหลีมองคนเกาหลี korean โดยหากอิงจากมุมมองคนเกาหลีที่มองคนเกาหลี korean ด้วยกันเอง สำหรับในหัวข้อบุคลิกภาพของพวกเขานี้นั้นนำมาจากงานวิจัยและข้อเขียนทั้งจากนักวิชาการและนักหนังสือพิมพ์ อีกทั้งได้นำคำกล่าวอ้างอธิบายและบรรยายคนและสังคมโดยคนเกาหลีเองมาเสนอไว้ด้วย จากมุมมองนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากนักวิชาการที่ได้ทำการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของเพื่อนร่วมชาติอย่างใกล้ชิดและได้นำข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์สังคมอย่างเป็นระบบ จึงได้นำเสนอเพื่อให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพอุปนิสัขประจำชาติได้อย่างแจ่มชัดมากที่สุดเท่าที่จะกระทำ  การศึกษาคนเกาหลี korean เป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามการประเมินภาพจากมุมมองนี้จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้เพราะผู้ศึกษาต่างผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ของตนเองมาตั้งแต่เกิด จึงเกิดความเคยชินในรูปแบบพฤติกรรม ความคิดความเชื่อและคำนิยมทางสังคมของตนอย่างแน่นแฟ้น องค์ประกอบหรือปัจัดังกล่าวอาจมีผลต่อภาพที่ต้องการจะมอง หรือเป็นการมองภาพที่อาจถูกบดบังด้วยเงื่อนไขทางวัฒนธรรม) ของตนเอง ทำให้ขาดความเป็นกลางในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล  ถึงแม้ว่านักวิชาการชาวเกาหลีจะยึดหลักตามวิธีการวิจัยแบบวิทยาศาสตร์และอาจก่อให้เกิดความเอนเอียง ( ของการมองได้บ้างไม่มากก็น้อยอีกประการหนึ่ง ในยุคสาธารณรัฐที่สาม ที่สี่และที่ให้ประธานาธิบดีปัก จุงฮีและประธานาธิบดีชุน ดูฮวน ระหว่างปี ค.ศ. 1962-1987) เกาหลีใด้มีการปกครองแบบเผด็จการในรูปแบบประชาธิปไตยหรือรัฐบาลมีอำนาจเหนือความรู้สึกนึกคิดของปวงชนมาก  โดยในช่วงเวลานั้น ไม่ว่าผู้ใดจะวิพากบัวิจรณ์รัฐบาลหรือข้าราชการนั้นจะกระทำไม่ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตำรวจ องค์การสืบราชการลับหรือ KCIA) จะข้าจับกุมผู้นั้นทันทีในข้อหากระทำการต่อต้านรัฐบาล โดยเจ้าหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวจะอาศัยอยู่ปะปนกับผู้คนทั่วไปเพื่อสอดส่องความประพฤติของประชาชน ดังนั้น  คนเกาหลีจึงไม่อาจไ