October 26, 2021
11 11 11 AM
ทำความรู้จักกับ ภาวะสมองล้า
น้ำอัดลม ทำลายสุขภาพ
ทำความรู้จักกับโรคอีโบล่า
ทำความรู้จักกับโรคลมพิษ
ข้าวกล้องดีต่อสุขภาพอย่างไร
รู้จักกับโรคลิ่มเลือดอุดตัน
สมัครjoker คาสิโนออนไลน์ เกมเดิมพันเล่นง่าย ทำกำไรมหาศาล
เรื่องของเงินและหน้าที่ของการเงิน
เมื่อเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง ต้องทำอย่างไร
เรื่องของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน
Latest Post
ทำความรู้จักกับ ภาวะสมองล้า น้ำอัดลม ทำลายสุขภาพ ทำความรู้จักกับโรคอีโบล่า ทำความรู้จักกับโรคลมพิษ ข้าวกล้องดีต่อสุขภาพอย่างไร รู้จักกับโรคลิ่มเลือดอุดตัน สมัครjoker คาสิโนออนไลน์ เกมเดิมพันเล่นง่าย ทำกำไรมหาศาล เรื่องของเงินและหน้าที่ของการเงิน เมื่อเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง ต้องทำอย่างไร เรื่องของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน
Analysis Environment

รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

Analysis Environment รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

เพื่อที่เราจะสามารถรู้เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆในสิ่งแวดล้อม การ Analysis Environment จึงมีความจำเป็นที่เราต้องทราบและสามารถวัดปริมาณของสารที่มีในธรรมชาติและสารปนเปื้อนในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม และในบทนี้ความนี้เราจะทำการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ทางเคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมบางประเภท และเมื่อเราศึกษาถึงรายละเอียดของมลพิษแต่ละตัว เราจะกล่าวถึง เทคนิคการวิเคราะห์สำหรับสารนั้นอีกครั้ง

กลุ่มของการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม Analysis Environment มีอะไรบ้าง

ประเภทของเทคนิคในการวิเคราะห์ เทคนิคในการวิเคราะห์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

  • เทคนิคพื้นฐาน (Classical Techniques)

ในเทคนิคนี้จะไม่ใช้เครื่องมือที่ยุ่งยาถในการตรวจหาและวัคสารที่สนใจ โดยส่วนมากจะใช้ปฏิกิริยาเคมีในการตรวจหาสารที่สนใจ ในแง่การหาปริมาณส่วนมากจะทำโดยการชั่งน้ำหนักและวัดปริมาตร

  • วิธีการใช้เครืองมือ (Instrumental Methods)

โดยจะใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการตรวจหาและวัดปริมาณสารที่สนใจจากสมบัติเฉพาะตัวของสารได้มีการใช้เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องมือที่มีความไวและความจำเพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งทำให้นักเคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมสามารถตรวจหาและวัดปริมาณสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ ๆ ได้

ขั้นตอนในการวิเคราะห์

โดยเราสามารถแยกขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการวิเคราะห์ จะมีความเป็นไปได้น้อยมากที่เราจะสามารถนำสารตัวอย่างมาใส่ลงไปในเครื่องมือ และวัดความเข้มขันของสารที่เราสนใจโดยตรง โคยปกติแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการต่อไปนี้ในบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อเตรียมสารตัวอย่าง ทำการแยกบางส่วนและทำให้สารที่สนใจเข้มข้นก่อนจะนำไปสู่การวัคในขั้นตอนสุดท้าย

  1. การสุ่มตัวอย่าง (Sampling)

เราต้องได้รับตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งที่จะนำมาศึกษาทั้งหมด เช่น ดิน อากาศ น้ำ โดยปกติจะเก็บมามากกว่าหนึ่งตัวอย่างและทำการวิเคราะห์หาสิ่งเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างผลการวิเคราะห์ จะทำให้เราทราบว่าตัวอย่างที่ได้มาเป็นตัวแทนจริง ๆ หรือไม่

  1. การเตรียมตัวอย่าง ( Sample Preparation)

เรามีความจำเป็นจะต้องทำตัวอย่างให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับสารตัวอย่างที่เป็นของเหลว การทำให้แห้งหรือการบด ตัวอย่างที่เป็นของแข็งให้ละเอียด เป็นต้น

  1. การสกัด(Extraction)

ในขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการแยกเอาสารที่สนใจออกจากตัวอย่างทั้งหมด โดยต้องมีเปอร์เซ็นต์การเอากลับคืนสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และขณะเดียวกันยังต้องสามารถแยกแต่ละองค์ประกอบที่สนใจออกจากองค์ประกอบอื่นๆในตัวอย่าง

  1. การทำความสะอาด (Cleanup)

เทคนิคของการทำความสะอาดอาจถูกนำมาใช้เพื่อทำการแยกต่อและการทำให้สารที่สนใจมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเหมาะสมกับเทคนิคที่จำนำมาตรวจวัด

  1. การตรวจวัด (Detection)

สารที่สนใจจะถูกตรวจวัดหาปริมาณ โดยอาศัยสมบัติทางกายภาพหรือเคมีเฉพาะตัว

  1. กระบวนการจัดการข้อมูล ( Data Processing)

มีความจำเป็นที่จะเปลี่ยนข้อมูลดิบ (เช่นจากการ วัดด้วยเทคนิคสเปกโทรเมตรี) ไปเป็นความเข้มข้นของสารที่สนใจในตัวอย่าง ซึ่งจะเกี่ยวข้องการคำนวณปัจจัยของความเข้มข้นใด ๆ ในกระบวนการวิเคราะห์ บางทีอาจจะมีการปรับความถูกต้องเพื่อทดแทนการสูญหายของสารที่สนใจในระหว่างกระบวนการ และนำไปคำนวณข้อมูลที่ได้จากสารที่ใช้เทียบมาตรฐาน และหรือมีการเติมสารมาตรฐานลงในสารตัวอย่าง ซึ่งเป็น ตัวอย่างที่แยกออกมาจากตัวอย่างกำหนดของสารเดียวกันที่มีสารที่สนใจถูกเติมลงไปอย่างตั้งใจ

 

โดยทั้งหมดของเนื้อหาของ การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อมจะมุ่งสอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา มลพิษต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งสาเหตุที่สำคัญก็เนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ความเจริญก้าวหน้าทางค้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวทางในการตรวจวิเคราะห์ การควบคุมและการลคปัญหาต่างๆเหล่านั้นอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา และเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่