September 17, 2021
11 11 11 AM
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ระดับของการสื่อสาร
มลพิษในดิน
ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ธรรมชาติของชีวิต
ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ
บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ
ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร
รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ
เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Latest Post
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระดับของการสื่อสาร มลพิษในดิน ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ธรรมชาติของชีวิต ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Nov
2020
13

กำจัดแมลงหวี่ขน ปัญหากวนใจที่หลายๆ บ้านมี

  หลาย ๆ คน อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับแมลงตัวเล็กนี้ที่อาศัยอยู่ในห้องน้ำ บางคนเรียกว่า แมลงบินในห้องน้ำ แต่ที่จริงมันคือแมลงหวี่ขน ที่สร้างความน่ารำคาญให้กับหลาย ๆ คน เพราะมันดูไม่สบายตา สกปรก แถมมีวางไข่แล้วฟักตัวเป็นหนอนอีก กำจัดเท่าไรก็ไม่หมดสักที แมลงหวี่ขน Moth-Flies มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Psychoda sp. จัดเป็นแมลง 2 ปีก อยู่ในวงค์ Psychodidoe เป็นแมลงขนาดเล็กพบได้ทั่วไป มีลักษณะเด่นคือ มีขนตามลำตัวคล้ายผีเสื้อขนาดเล็ก บนปีกมีขนหรือขนผสมเกล็ดปกคลุมอยู่เดิม ปลายปีกมีลักษณะเป็นมุมแหลม เมื่อเกาะนิ่งอยู่กับที่จะหุบปีกเป็นรูปหลังคา ตัวแก่ของแมลงชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่ในที่เย็น บริเวณใกล้น้ำ หรือในห้องน้ำทั่วๆไป ตัวหนอนที่ฟักมักเกิดที่วัตถุเน่าเปื่อย เช่น ตามกองปุ๋ยหมัก หรือในน้ำ กินวัตถุที่ตายแล้ว หรือที่เน่าเปื่อยเป็นอาหาร แมลงชนิดนี้ไม่มีรายงานว่าเป็นพาหะนำโรค เพียงแต่ทำความรำคาญให้กับมนุษย์เมื่อมาเกาะที่สำคัญ