September 17, 2021
11 11 11 AM
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ระดับของการสื่อสาร
มลพิษในดิน
ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ธรรมชาติของชีวิต
ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ
บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ
ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร
รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ
เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Latest Post
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระดับของการสื่อสาร มลพิษในดิน ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ธรรมชาติของชีวิต ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Mar
2021
26

เหตุผลที่ควรกินแอปเปิ้ลทั้งเปลือก

  แอปเปิ้ล เป็นผลไม้กินง่าย หลายคนชอบ กินได้เรื่อยๆ มีคนหลายคนชอบ คนที่กินแอปเปิ้ล ประเภทกินทั้งเปลือก และปอกเปลือก และหลายคนชอบแบบปอกเปลือก เพราะได้ลิ้มรสสัมผัสของแอปเปิ้ลแบบละมุนนุ่มลิ้นมากกว่า แต่อันที่จริงแล้วการกินแอปเปิ้ลทั้งเปลือก แม้จะรู้สึกได้ถึงความกระด้างลิ้นจากเปลือกเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าเยอะ พญ. ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล หรือ หมอผิง ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ระบุไว้ในว่า เมื่อเรากินแอปเปิ้ลที่ปอกเปลือกออกไปแล้ว สารอาหารอะไรบ้างที่จะหายไปจากแอปเปิ้ล เหตุผลดีๆ ที่ควรกินแอปเปิ้ลทั้งเปลือก เส้นใยอาหารลดลง แอปเปิ้ลปอกเปลือกจะมีเส้นใยอาหารลดลงไปจากเดิมถึง 50% โดยเส้นใยอาหารช่วยลดน้ำตาล ไขมันในเลือด และรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของระบบขับถ่ายได้ วิตามินซีลดลงกว่าครึ่ง ในแอปเปิ้ลที่ปอกเปลือก จะมีวิตามินซีลดลงไปถึง 40% โดยวิตามินช่วยเสริมสร้างการทำงานของภูมิคุ้มกัน บำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใส วิตามินเอลดลงเกือบครึ่ง แอปเปิ้ลปอกเปลือก จะมีวิตามินเอลดลงไปถึง