October 26, 2021
11 11 11 AM
ทำความรู้จักกับ ภาวะสมองล้า
น้ำอัดลม ทำลายสุขภาพ
ทำความรู้จักกับโรคอีโบล่า
ทำความรู้จักกับโรคลมพิษ
ข้าวกล้องดีต่อสุขภาพอย่างไร
รู้จักกับโรคลิ่มเลือดอุดตัน
สมัครjoker คาสิโนออนไลน์ เกมเดิมพันเล่นง่าย ทำกำไรมหาศาล
เรื่องของเงินและหน้าที่ของการเงิน
เมื่อเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง ต้องทำอย่างไร
เรื่องของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน
Latest Post
ทำความรู้จักกับ ภาวะสมองล้า น้ำอัดลม ทำลายสุขภาพ ทำความรู้จักกับโรคอีโบล่า ทำความรู้จักกับโรคลมพิษ ข้าวกล้องดีต่อสุขภาพอย่างไร รู้จักกับโรคลิ่มเลือดอุดตัน สมัครjoker คาสิโนออนไลน์ เกมเดิมพันเล่นง่าย ทำกำไรมหาศาล เรื่องของเงินและหน้าที่ของการเงิน เมื่อเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง ต้องทำอย่างไร เรื่องของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน
destitution

ปัญหาความยากจน

ปัญหาความยากจน destitution

เดิมทีความยากจน destitution ไม่ถือว่าเป็น ปัญหาสังคม แต่ถือว่าเป็นการลงโทษของพระเจ้า ที่บุคคลนั้นเคยประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่ไม่ดีงามไม่เหมาะควร เช่น การลักขโมย การเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นการคอรัปชั่น ทำให้บุคคลประสบความสำเร็จในชีวิตไม่เท่ากัน หรือบางคนเกิดมามีน้อย บางคนเกิดมามีพร้อมทุกอย่าง ทั้งทรัพย์สินเงินทอง รูปสมบัติในปัจจุบัน ความยากจนเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เสมอภาดและโอกาสในการทำมาหาเลี้ยงชีพ

Destitution ความยากจน หมายถึงอะไร

หมายถึง ความรู้สึกไม่พอใจในสภาพความเป็นอยู่ของคน ความแร้นแค้น การกินอยู่อดอยาก การขาดแคลนปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ไม่มีความสุขสบายเท่าที่ควร ในฐานะที่เกิดมาเป็นสมาชิกของสังคมโลกเหมือนกับคนอื่น การขาดแดลนและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความบกพร่องในการทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่ ไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพทางร่างกายและสมองให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่สามารถดำรงฐานะทางเศรษฐกิจในระดับเดียวกับคนอื่น ๆ

เกณฑ์การวัดความยากจน วัดอย่างไร

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้วัดความยากจนของคนนั้น ที่ได้รับดวามนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คือ รายได้ประชาชาติต่อหัวต่อปี การวัดความยากจนจะวัดได้จาก รายได้และปัจจัย ที่มีต่อความจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยรายได้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดนั้นจะแตกต่างไปในแต่ละสถานที่และระยะเวลา3ธนาคารโลก ในปี พ.ศ. 2524 เจ้าหน้าที่ธนาคารโลกและนักวิจัยชาวไทย ได้กำหนดระดับรายได้ ที่เป็นเกณฑ์ตัดสินความยากจน ไว้ดังนี้

  • ในเมือง 5,151 ต่อคน ต่อปี
  • ชนบท 3,454 ต่อคน ต่อปี

ในปี พ.ศ. 2524 ไทยมีคนยากจนทั้งประเทศ 24% 1 ใน 3 ของประชากรยากจน จะอยู่ในภาตะวันออกเฉียงเหนือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีประชากรยากจน 36% ภาคกลางมีคนยากจนน้อยที่สุด เท่ากับ 16% ในกทม. มีคนยากจน ประมาณ 44 หรือ 2 แสนกว่าคน

ลักษณะของความยากจน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

  • จนไม่แท้ ได้แก่ การใช้จ่ายที่เกินสถานภาพของตนเอง หรือทำนองที่ว่าใช้จ่ายเกินฐานะ หรือรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูง ใช้เงินพุ่มเฟือยเกินฐานะ ชอบเล่นการพนัน หรือเสพสุรา ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน โดยเสียดอกเบี้ยเพง ๆ เพื่อทำตนให้เทียมหน้าเทียมตาดนอื่น มีวิทยุ ตู้เย็น ทีวี รถยนต์ วีดิโอ เครื่องปรับอากาศ บ้านพักตากอากาศ ฯลฯ
  • จนแท้ หมายถึง ภาวะการณ์ที่บุดคล ไม่สามารถหารายได้มาใช้จ่ายให้พอเหมาะกับดวามจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต อาจเกิดจากการว่างงาน โอกาสในการทำมาหาเลี้ยงชีพ ดวามพิการ เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ประชากรมากกว่าตำแหน่งงาน ฯลฯ

ประชากรโลกและความยากจน

จากการสำรวจของธนาคารโลก ในปี 2529 ทั่วโลกมีประชากรประมาณ 5,000 ล้านคน เป็นคนยากจนเสียประมาณ 3 ใน 4 ซึ่งอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาแถบ เอเชีย อาฟริกา และลาติน อเมริกา ประมาณ 3,600 ล้านคน โดยที่ประชากรส่วนใหญ่ที่ยากจนจะอาศัยอยู่ในชนบท มีบางส่วนที่เข้ามาอาศัยตามสลัมในเมืองประเทศที่ยากจนส่วนใหญ่เป็นประเทศเกษตรกรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเข้าช่วยในการเพิ่มผลผลิตมีน้อย

 

บางปีเกิดฝนแล้ง ขายผลผลิตได้น้อยและได้รับความอยุติธรรมจากพ่อค้าคนกลางที่มักจะรับซื้อผลผลิตในราคาต่ำแต่นำไปขายในราคาสูง เมื่อว่างจากฤดูทำนาหรือปีไหนฝนแล้ง เกษตรกรเหล่านี้ก็จะว่างงานเนื่องจากประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มีประชากรมากเศรษฐกิจขยายตัวตามไม่ทัน ทำให้มีตำแหน่งงานน้อยกว่าจำนวนประชากร ทำให้เกิดปัญหาการ ว่างงาน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาสลัม ฯลฯ

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่