September 17, 2021
11 11 11 AM
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ระดับของการสื่อสาร
มลพิษในดิน
ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ธรรมชาติของชีวิต
ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ
บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ
ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร
รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ
เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Latest Post
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระดับของการสื่อสาร มลพิษในดิน ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ธรรมชาติของชีวิต ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Manage

บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ

บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ Manage

สำหรับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย วิธีการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพนั้น Manage ย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะใส่ใจมากที่สุด เพื่อที่ในชีวิตประจำวันของคุณนั้นจะได้ไม่มีเรื่องของการเงินติดขัด เงินฝืด หรือปัญหาการใช้เงินแบบเดือนชนเดือนเกิดขึ้นให้เป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิต  และยังจะเหลือเงินเก็บที่สามารถนำไปซื้อของที่อยากได้หรือจ่ายกับอะไรต่างๆที่คุณต้องการใชอนาคตได้อีกด้วย  โดยบทความนี้เราจะพาทุกท่านทำการศึกษาวิธีบริหารเงินเดือนกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไร

วิธี Manage เงิน ทำอย่างไร?

 การวางแผนการใช้เงินและเก็บเงิน คือสิ่งแรกที่ควรคิดตั้งแต่ได้เงินมาเลย ก่อนที่จะใช้จ่ายอะไรก็ควรคิดไว้ว่าสิ่งนั้นมันจำเป็นที่สุดหรือไม่  การที่จะใช้จ่ายในแต่ละทีควรมีสติอยู่ตลอด เพราะโดยปกติของมนุษย์เราแล้ว เราจะคิดว่ายิ่งมีเงินเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะทำให้อยากใช้เงินเท่านั้น การวางแผนให้มีเงินเก็บ เมื่อคุณรับเงินเดือนมา ควรทำการแยกบัญชีให้ออกมาอย่างชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถเก็บเงินจำนวนหนึ่งได้อย่างเต็มที่ การแบ่งเงินออกไปตามความจำเป็น

 

การแยกเงินเก็บออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ทำอย่างไร?

  • ส่วนที่1 แยกไว้ประมาณสี่สิบเปอเซ็น สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ค่าที่อยู่อาศัย ค่าไฟ ค่าผ่อนรถ
  • ส่วนที่ 2 แยกไว้เป็นจำนวน สี่สิบเปอเซ็น เป็นค่าอยู่กินที่คุณจะต้องทั้งเดือน
  • และส่วนที่เหลืออีก 20% คุณก็เก็บเอาไว้เป็นเงินออม ซึ่งเงินจำนวนนี้คุณจะต้องไม่นำออกมาใช้เลย 

ไม่ควรก่อหนี้สิน หากไม่มีความจำเป็นจริงๆ

นอกเหนือจากการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้ว การไม่มีหนี้ก็คืออีกอย่างหนึ่งที่คุณไม่ควรมีเช่นกัน การไม่มีนี้ก็ถือเป็นความโชคดีอีกหนึ่งอย่างจริงๆ โดยผู้ที่ทำงานได้รับเป็นรายเดือนส่วนมากมักเจอกับปัญหาของเงินไม่พอใช้ เมื่อไม่พอใช้แล้วจะหาทางออกโดยการไปกู้หนี้ ยืมสินอีก ก็จะทำให้คุณมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น 

โดยถ้าหากว่าคุณมีค่าใช้จ่ายระหว่างเดือน หรือ ค่าหนี้สินต่างๆ คุณก็สามารถที่จะนำเงินที่คุณแยกไว้ใช้ประจำวันมาแยกย่อมเพื่อจ่ายหนี้ส่วนนี้ได้อีกด้วย แต่คุณอาจจะมีเงินใช้ต่อวันน้อยลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม การออมเงินของคุณจะสามารถประสบผลสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับวินัยส่วนตัวของของแต่ละบุคคลด้วย ซึ่งผู้อื่นไม่สามารถเข้าไปยุ่งหรือวุ่นวายได้ เราได้แค่แนะนำให้ผู้ที่อาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง แต่คุณจะทำได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองทั้งนั้น ไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกคนจะสามารถทำได้เหมือนกัน

 

ดังนั้นหากคุณทำได้ตามคำแนะนำในบทความนี้แล้ว คุณก็สามารถบริหารจัดการเงินเดือนที่คุณได้รับ ได้อย่างสบายใจแล้ว สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือ ความมีวินัยในการใช้จ่ายเงินของคุณเอง คุณไม่ควรที่จะซื้อของที่ฟุ่มเฟือยไม่มีประโยชน์หรือไม่จำเป็นต้องซื้อ คุณก็จะสามารถมีเงินเก็บได้ตามที่คุณตั้งเป้าเอาไว้แล้ว

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่