September 17, 2021
11 11 11 AM
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ระดับของการสื่อสาร
มลพิษในดิน
ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ธรรมชาติของชีวิต
ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ
บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ
ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร
รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ
เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Latest Post
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระดับของการสื่อสาร มลพิษในดิน ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ธรรมชาติของชีวิต ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
punctuations

รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ

รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ punctuations

ความรู้เรื่องหลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ punctuations เป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญมากต่อการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบของการเขียน และยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านไม่เกินความสับสนต่อการอ่านภาษาอังกฤษอีกด้วย เป็นสิ่งที่ช่วยแบ่งข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกันออกจากกัน โดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับการใช้เครื่องหมายเหล่านี้กันว่ามีการใช้อย่าไรบ้าง

เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ punctuations คืออะไร?

เครื่องหมายเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถแบ่งข้อความที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันออกจากกันได้ และยังเป็นสิ่งที่ช่วยบอกให้ผู้อ่านได้ทราบอีกด้วยว่าข้อความใดเป็นส่วนขยายของข้อความใด เกี่ยวข้องเรื่องอะไร 

โดยในบางคนที่ยังไม่สามารถอ่านได้อย่างดีนั่น ก็อาจมีผลเนื่องจากยังไม่เข้าใจหลักการใช้งานเครื่องหมายในภาษาอังกฤษอย่างดีพอ เพราะในภาษาไทยไม่มีการใช้หลักการใช้เครื่องหมายอย่างนี้นั่นเอง 

เครื่องหมายวรรคตอนเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการอ่านและการเขียนในภาษาอังกฤษ มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญที่สามารถทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนแปลงได้เลยทีเดียว โดยผู้เขียนสามารถที่จจะใช้เครื่องหมายต่าง ๆ เป็นตัวที่ช่วยกำหนดความหมายของประโยคให้มีความแน่นอนและตายตัวได้ตามความต้องการของผู้เขียน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมาย . , ; ? หรือ เครื่องหมายอื่นๆก็เช่นเดียวกัน ทุกเครื่องหมายล้วนมีความสำคัญในตัวของมันสำหรับภาษาอังกฤษ

การใช้เครื่องหมาย ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

  • เครื่องหมายจุลภาพ หรือ comma (,) ใช้กับข้อความอย่างไร

ตัวอย่างเช่น 

1.Sam the plumber is here แซมช่างประปาอยู่ที่นี่

2.Sam, the plumber is here คุณแซมคะ ช่างประปาอยู่ที่นี่ค่ะ

  • “……” กับข้อความ

ตัวอย่างเช่น 

1.Kik called her mother, “where are you going”? แปลว่า กิ๊กเรียกคุณแม่แล้วถามว่า “คุณแม่กำลังจะไปไหนคะ?”

  1. “Kik”, call her mother, “where are you going?” แปลว่า “ กิ๊ก” คุณแม่ของเธอเรียกเธอ แล้วร้องถามลูกว่า ลูกกำลังจะไปไหน?
  • Dash (-) กับเครื่องหมาย comma (,)

ตัวอย่างเช่น

1.My sister introduced me to her fiancée -a painter and a smart man. แปลว่า น้องสาวของฉันได้ทำการแนะนำฉันให้รู้จักกับคู่หมั้นของเธอ ซึ่งเป็นทั้งจิตกรวาดภาพและผู้ชายที่เท่อีกด้วย

2.Mt sister introduced me to her fiancée, a painter, and a smart man แปลว่า น้องสาวได้แนะนำให้ฉันรู้จักกับคู่หมั้นของเธอ นักจิตกรและสุภาพบุรุษที่ดูดีคนหนึ่งด้วย *รวมเป็นการแนะนำให้รู้จักถึง3บุคคล

  • ? การใช้เครื่องหมายคำถาม

ตัวอย่างเช่น 

1.She said she saw you แปลว่า หล่อนพูดว่าเธอเห็นคุณ

2.She said she saw you? แปลว่า เธอพูดว่าเธอเห็นเขาใช่ไหม?

  • หลักการใช้เครื่องหมายหยุดประโยค (.)

ในภาษาอังกฤษนั้นมีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้เครื่องหมาย . ทุกครั้งที่จบประโยค เพื่อแสดงให้เห็นว่าประโยคนั้นจบแต่เพียงเท่านั้น 

  • เครื่องหมาย semicolon (;) 

ใช้เมื่อประโยคนั้น ๆ มีการใช้เครื่องหมายจุลภาคไปก่อนหน้านี้แล้ว แล้วผู้เขียนยังต้องการทำการขยายคำก่อนหน้านั้นที่มีการใช้เครื่องหมายจุลภาค

ตัวอย่างเช่น

My roommate has people who have come from USA, Robert; Kik, Thailand; and Kimi, Japan. แปลว่า เพื่อนร่วมห้องของฉันเป็นคนที่มาจากอเมริกา (ชื่อ) โรเบิร์ด ประเทศไทย (ชื่อ)กิ๊ก และ ประเทศญี่ปุ่น (ชื่อ) กิมิ 

 

และทั้งหมดนี้ที่ได้ทำการยกตัวอย่างขึ้นมานั้นก็คือ หลักการใช้เครื่องหมายต่างๆที่มีความสำคัญมากต่อการใช้ภาษาอังกฤษนั่นเอง หลักการทั้งหมดนั้นที่ไทยอาจจะไม่มีการใช้ แต่ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อความหมายในภาษาอังกฤษ จะไม่ใช่ไม่ได้เด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไปเลยก็ได้

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่