September 17, 2021
11 11 11 AM
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ระดับของการสื่อสาร
มลพิษในดิน
ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ธรรมชาติของชีวิต
ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ
บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ
ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร
รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ
เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Latest Post
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระดับของการสื่อสาร มลพิษในดิน ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ธรรมชาติของชีวิต ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Soil Pollution

มลพิษในดิน

มลพิษในดิน Soil Pollution

มลพิษในดิน Soil Pollution ส่วนมากหลาย ๆ คนก็อาจจะรู้แล้วว่ามันเกิดมาจากอะไร และยังอีกหลายคนเช่นกันที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ โดยในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับมลพิษชนิดนี้กันว่าเป็นอย่างไร

Soil Pollution มลพิษในดิน เกิดจากอะไร

 เนื่องจากการจับกันของมลพิษกับอนุภาคของดิน ดินจะทำตัวเสมอเป็น “sink” สำหรับมลพิษส่วนมาก ซึ่งตกลงมาจากอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสารประกอบไม่มีขั้วเช่น PCBs และ Dioxins ซึ่งไม่ละลายในน้ำ สารประกอบเหล่านี้ส่วนมากจะพบอยู่ในดินและมีความเสถียรมาก และไม่สามารถจะถูกชะล้างออกไปได้ง่าย ๆโดยฝนลงสู่แหล่งน้ำ สารประกอบอื่น ๆที่เคลื่อนที่ได้ดีกว่า จะถูกชะล้างออกจากดินลงสู่แหล่งน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำใต้ดิน ดังนั้นดินซึ่งเป็นศูนย์กลางของวิถีทางการเคลื่อนย้ายสำหรับมลพิษบางชนิด และเป็นจุดสุดท้ายของวิถีทางของมลพิษอื่น ๆ บางตัวอย่างของมลพิษที่พบในดิน

ยาปราบศัตรูพืช ( Pesticides)

สารประกอบประเภทนี้อาจจะเป็นมลพิษที่สำคัญที่สุดในดิน เนื่องจากถูกนำไปใส่ลงในดิน โดยตรงหรือให้กับพืชที่ปลูกบนดิน มลพิษในน้ำเนื่องมาจากยาปราบศัตรูพืชก็เนื่องมาจากการชะล้างเอาสารเหล่านี้จากดิน ทั่วโลกจะมียาปราบศัตรูพืชประมาณ 2.5 ล้านตัน ที่ถูกนำมาใช้ในการเกษตรกรรม ขอบเขตที่ยาปราบศัตรูพืชที่เกิดอันตรกิริยากับดิน จะมีผลต่อสมบัติการเคลื่อนที่และการสลายตัว

 ยาปราบศัตรูพืชอาจจะสลายโดยกระบวนการทางเคมีหรือชีวภาพ ปฏิกิริยาการสลายตัวทางเคมีรวมถึงการสลายตัว ด้วยน้ำหรือกระบวนการสลายตัวด้วยแสง องค์ประกอบของดิน (เช่น ดินเหนียว) อาจจะมีส่วนช่วยในการเร่งปฏิกิริยาการสลายตัวทางชีวภาพได้มีการสังเกตกับยาปราบศัตรูพืชหลายชนิด โดยมากกระทำโดยแบคที่เรียในส่วนที่มีแอกติวิตีของดิน (เช่น Rhizosphere ) ที่อยู่รอบ ๆรากของพืช

ปุ๋ย ( Fertilizers)

ปุ๋ยสำหรับพืชประกอบด้วยธาตุไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส( P) และโปแทสเซียม(K) เป็นองค์ประกอบหลัก จากภาพรวมของมลพิษ ปัญหาหลักที่มาจากสารประกอบเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อมันถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ำทำให้เกิดปรากฏการณ์ eutrophication

ตะกั่ว ( Lead)

ระดับตะกั่วในดินที่อยู่ใกล้กับถนนที่มีการจราจรหนาแน่นจะสูง ดินยังอาจจะปนเปื้อนด้วยตะกั่วที่มาจากเหมือง และจากการหลอมตะกั่ว ( โดยการตกลงมา )

 

ผลกระทบจากมลพิษในดิน

ผลกระทบโดยตรงจากมลพิษในดินจะไม่รุนแรงเท่ากับมลพิษในอากาศและน้ำเนื่องจากมนุษย์และสัตว์ปกติจะไม่กินดิน ดังนั้นผลที่ร้ายแรงที่สุดจะเกิดกับพืช การเจริญเติบโตของพืชอาจจะมีผลกระทบจากมลพิษในดิน ปัญหาที่รุนแรงกว่าสำหรับมนุษย์ก็คือ พืชที่ใช้เป็นอาหารเจริญเติบโตมาจากดินอาจดูคซับเอามลพิษ อาหารจะเป็นแหล่งสำคัญของสารเดมีที่เป็นมลพิษหลายชนิดต่อมนุษย์ ปัญหานี้เพิ่มขึ้นโดยผลของการสะสมทางชีวภาพ

 สำหรับสารประกอบที่ระเหยได้ง่ายและไม่มีขั้ว การหายใจเอาอากาศที่มีการปนเปื้อนจะเป็นเส้นทางหลักของการรับเอาสารนั้น ยาปราบศัตรูพืชในอาหารได้รับความสนใจมาก ได้มีการรายงานในประเทศอังกฤษว่าหนึ่งในสามของตัวอย่างอาหารทั้งหมดตรวจพบสารตกค้างของยาปราบศัตรูพืช 

และประมาณ 1% (รวมถึงแเครอท, ผักกาด, มันฝรั่ง , ผลไม้รสเปรี้ยว, องุ่น, สตรอเบอรี่, ขนมปัง, ปลาและเนื้อ) พบว่ามีระดับเหนือกว่าความปลอดภัย “maximum residue limit “การปนเปื้อนในแครอทค่อนข้างรุนแรงและได้มีการแนะนำให้มีการปอกเปลือกก่อนกินเนื่องจากยาปราบศัตรูพืชจะมีความเข้มชันที่ผิว

 

มลพิษอื่น ๆ จะเป็นเป้าของการตรวจสอบติดตามอย่างสม่ำเสมอในอาหาร เช่น โลหะหนัก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกั่วและแดดเมียม) และการปนเปื้อนที่เป็นสารอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม (เช่น PCBs และ dioxins )

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่