September 17, 2021
11 11 11 AM
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ระดับของการสื่อสาร
มลพิษในดิน
ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ธรรมชาติของชีวิต
ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ
บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ
ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร
รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ
เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Latest Post
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระดับของการสื่อสาร มลพิษในดิน ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ธรรมชาติของชีวิต ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Sweat

เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่

เมื่อเหงื่อ Sweat ออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่

เหงื่อ Sweat คืออะไร แล้วการที่เหงื่อออกมาจากร่างกายเราเยอะๆจะเป็นการที่เรานำไขมันออกจากร่างกายจริงหรือไม่ ในบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับไขข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเหงื่อกัน

เหงื่อ Sweat คืออะไร?

คือ ของเสียรูปบบหนึ่งของร่างกาย ที่ร่างกายทำการขับออกมาในรูปแบบของน้ำที่เป็นของเหลว โดยมีการขับของเสียพวกนี้ออกมาทางรูผิวหนังหรือตามซอกต่างๆของร่างกาย เช่น ซอกแขน ซอกขา ฝ่ามือฝ่าเท้า  ซึ่งส่วนประกอบของเหงื่อประกอบไปด้วย ดังนี้

 • น้ำทั้งหมด 99 %
 • โซเดียมคลอไรด์ 
 • ยูเรีย
 •  น้ำตาล
 •  ไขมัน
 •  กรด amino บางชนิด
 •  โพแทสเซียม 
 • แมกนีเซียม
 •  เหล็ก

โดยสัดส่วนของสารอื่น ๆ ที่ไม่ใช่น้ำ รวมกันเพียง 1 % เท่านั้น

การขับเหงื่อออกจากร่างกาย ทำอย่างไร?

ของเสียในรูปของเหลว ดั่งเช่น เหงื่อนั้น จะมีกระบวนการการขับออกมาจากร่างกาย โดยวิธีการที่เมื่อร่างกายของมนุษย์ได้มีการสัมผัสกับสิ่งที่สามารถทำการกระตุ้นให้เกิดการขับออกมา คือ ความร้อน และ อารมณ์ โดย2สิ่งนี้ จะสามารถทำให้สมองของมนุษย์เกิดการหลั่งสารAcetylcholine ที่อยู่บริเวณปลายประสาทออกมากกระตุ้นต่อมเหงื่อให้ผลิตเหงื่ออกมานั่นเอง

ปริมาณของเหงื่อในแต่ละบุคคนนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยรอบข้างทั้งหมด 3 ปัจจัย ก็คือ 

 • อากาศ

 ความแปรปรวนหรือควาไม่ปกติของสภาพอากาศ อาจจะเป็นอากาศที่มีอุณหภูมิของความร้อนที่มีความชื้นอยู่ในอากาศสูง จะสามารถทำให้คนเราสามารถผลิตเหงื่อออกมากกว่าวันที่ฝนตกซึ่งมีความชื้นในอากาศต่ำนั่นเอง ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอากาศยิ่งร้อนเหงื่อของเรายิ่งออกมาเยอะ

 • กิจวัตรประจำวันของแต่ละบุคคล

หากมีการใช้แรงเยอะหรือมีอันตราหัวใจที่เต้นเร็วก็จะสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เหงื่อออกมาเยอะได้ โดยคุณจะสามารถสังเหตุได้ว่าวันไหนที่เรามีกิจกรรมที่ต้องใช้แรงทำตลอดอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้มีเหงื่อออกเยอะตามแรงที่เราทำอีกด้วย อย่างเช่น การวิ่ง การออกกำลังกาย หรือ การใช้แรงงานต่าง ๆ เป็นต้น

 • โรคบางชนิด

โดยการที่มนุษย์เรานั้นเป็นโรคบางชนิด ก็จะเป็นตัวการที่สามารถทำให้ปริมาณของเหงื่อออกมามากผิดปกติก็เป็นได้ เช่น โรคเครียด วัณโรค  โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษหรือคอพอก เบาหวาน โรคหัวใจ ภาวะใกล้หมดประจำเดือน โดยอาการของโรคต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็เป็นตัวหารที่ทำให้เหงื่อของเราออกมาได้เป็นปริมาณมากเช่นกัน 

 

การออกกำลังกายแล้วเหงื่อออกเยอะเป็นการขับไขมันออก จริงหรือไม่?

ในส่วนเวลาที่เราทำการออกกำลังกายแล้วมีเหงื่อออกนั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะร่างกายของคนเราในขณะที่กำลังออกกำลังกาย จะมีการเผาผลาญพลังงานเกิดขึ้นนั่นเอง จึงมีความร้อนเกิดขึ้นภายในร่างกาย และทำให้เหงื่อออกมาเยอะตามความเหนื่อยหรือตามความใช้แรงของเรา และอาจมีอันตราการเต้นของจังหวะของหัวใจร่วมด้วย ที่เป็นตัวแปรของการที่เหงื่อออกมานั่นเอง 

โดยในการออกกำลังกายนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความร้อนขึ้นภายในร่างกายมากจนเกินไป ร่างกายจึงทำการขับความร้อนออกมาในรูปแบบของเหลวของเสีย นั่นก็คือ เหงื่อที่ออกมานั่นเอง นอกจากจะเป็นการขับเหงื่อออกมาเพื่อทำการระบายความร้อนออกจากร่างกายแล้วยังเป็นการปรับสมดุลอุณหภูมิของร่างกายให้เกิดความสมดุลผกติอีกด้วย อีกทั้งยังเพื่อป้องกันระบบในร่างกายล้มเหลวขณะออกกำลังกายนั่นเอง

 

หลายคนคงมีความเชื่อที่ว่า การออกกำลังกายหากยิ่งมีเหงื่อมากก็จะยิ่งทำให้ร่างกายสามารถเผาผลาญไขมันได้มาก จึงมักชั่งน้ำหนักก่อนและหลังการออกกำลังกายเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักของก่อนและหลังของการออกกำลังกาย เนื่องจากปริมาณของเหงื่อที่ออกมามีส่วนประกอบของน้ำ99เปอเซ็นต์ เลยทำให้ ตัวเลขที่หายไปบนเครื่องชั่งน้ำหนัก นั่นก็คือปริมาณของน้ำเหงื่อที่ร่างกายทำการขับออกมานั่นเอง ซึ่งหากเหงื่อออก 1 ลิตร น้ำหนักจะลดลงประมาณ 1 กิโลกรัม

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่