October 26, 2021
11 11 11 AM
ทำความรู้จักกับ ภาวะสมองล้า
น้ำอัดลม ทำลายสุขภาพ
ทำความรู้จักกับโรคอีโบล่า
ทำความรู้จักกับโรคลมพิษ
ข้าวกล้องดีต่อสุขภาพอย่างไร
รู้จักกับโรคลิ่มเลือดอุดตัน
สมัครjoker คาสิโนออนไลน์ เกมเดิมพันเล่นง่าย ทำกำไรมหาศาล
เรื่องของเงินและหน้าที่ของการเงิน
เมื่อเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง ต้องทำอย่างไร
เรื่องของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน
Latest Post
ทำความรู้จักกับ ภาวะสมองล้า น้ำอัดลม ทำลายสุขภาพ ทำความรู้จักกับโรคอีโบล่า ทำความรู้จักกับโรคลมพิษ ข้าวกล้องดีต่อสุขภาพอย่างไร รู้จักกับโรคลิ่มเลือดอุดตัน สมัครjoker คาสิโนออนไลน์ เกมเดิมพันเล่นง่าย ทำกำไรมหาศาล เรื่องของเงินและหน้าที่ของการเงิน เมื่อเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง ต้องทำอย่างไร เรื่องของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน
Sep
2021
24

ปัญหายุวอาชญากร

Juvenile delinquency

ปัญหายุวอาชญากร Juvenile delinquency ยุวอาชญากรรม Juvenile delinquency หมายถึง การกระทำผิดของเยาวชน โทษของเด็กจะเป็นโทษสถานเบาตักเตือน กักกัน ทำทัณฑ์บน ในกรณีที่เด็กกระทำผิดหนัก ๆ เช่น ฆ่าเจ้าทรัพย์ให้ถึงแก่ชีวิตหรือข่มขืนการทำชำเราจนถึงแก่ชีวิต อายุ 16 ปีบริบูรณ์ ก็จะได้รับโทษตามแบบผู้ใหญ่ แนวทางการป้องกันและแก้ไข ปัญหายุวอาชญากร Juvenile delinquency บิดามารตา ควรให้ความรักความเอาใจใส่แก่เด็ก ไม่ควรตามใจเด็กจนเกินควรหรือเข้มงวดมากเกินไป ถ้าหากเด็กหนีโรงเรียน ควรมีการร่วมมือกันอย่างจริงจัง ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหานี้ ชี้แนะแนวทางและการดำเนินชีวิตที่ถูกควรแก่เด็กวัยรุ่น ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองควรเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็ก เพราะเด็กจะซึมทราบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยเยาว์ หางานอดิเรกให้ทำหรือแนะแนวการฝึกวิชาชีพที่เด็กวัยรุ่นสนใจ สำหรับเด็กที่ประกอบการกระทำผิด เช่น ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปลันทรัพย์ ฯลฯสถานพินิจเด็กกลาง จะมีกระบวนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้