October 26, 2021
11 11 11 AM
ทำความรู้จักกับ ภาวะสมองล้า
น้ำอัดลม ทำลายสุขภาพ
ทำความรู้จักกับโรคอีโบล่า
ทำความรู้จักกับโรคลมพิษ
ข้าวกล้องดีต่อสุขภาพอย่างไร
รู้จักกับโรคลิ่มเลือดอุดตัน
สมัครjoker คาสิโนออนไลน์ เกมเดิมพันเล่นง่าย ทำกำไรมหาศาล
เรื่องของเงินและหน้าที่ของการเงิน
เมื่อเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง ต้องทำอย่างไร
เรื่องของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน
Latest Post
ทำความรู้จักกับ ภาวะสมองล้า น้ำอัดลม ทำลายสุขภาพ ทำความรู้จักกับโรคอีโบล่า ทำความรู้จักกับโรคลมพิษ ข้าวกล้องดีต่อสุขภาพอย่างไร รู้จักกับโรคลิ่มเลือดอุดตัน สมัครjoker คาสิโนออนไลน์ เกมเดิมพันเล่นง่าย ทำกำไรมหาศาล เรื่องของเงินและหน้าที่ของการเงิน เมื่อเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง ต้องทำอย่างไร เรื่องของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน
Oct
2021
21

รู้จักกับโรคลิ่มเลือดอุดตัน

Thrombosis

รู้จักกับโรคลิ่มเลือดอุดตัน Thrombosis โดนสำหรับการเกิดอาการลิ่มเลือดอุดตัน Thrombosis เป็นอย่างไร  โดยปกติแล้วในหลอดเลือดของคนเรา จะมีเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และน้ำเหลือง ไหลเวียนอยู่ด้วยกันทั้งหมด แต่เมื่อไรก็ตามที่ร่างกายเกิดการบาดเจ็บจนทำให้มีบาดแผล เลือดจะเกิดการแข็งตัวทันที โดยในร่างกายจะมีสารโปรตีนที่ช่วยห้ามการแข็งตัวของเลือดอยู่ด้วย หากโปรตีนในร่างกายทำงานไม่เป็นปกติ สารห้ามการแข็งตัวของเลือดทำงานน้อยลง เลือดก็จะไหลเวียนผิดปกติตามไปด้วย จนทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดเกิดการอุดตันขึ้นมาได้ ซึ่งหากปล่อยทิ้งเอาไว้ ก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต Thrombosis สาเหตุใด ที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตัน มีอะไรบ้าง? สาเหตุสำคัญที่ทำให้ร่างกายเกิดลิ่มเลือดอุดตันนั้น เป็นผลมาจาก 3 องค์ประกอบหลักใหญ่ๆ ได้แก่ ผนังหลอดเลือดผิดปกติ เช่น มีบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ จนเป็นสาเหตุของการเป็นสาเหตุให้ผนังของหลอดเลือดเกิดความเสียหายขึ้นมา ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้ การไหลเวียนของเลือดผิดปกติ สามารถเกิดได้จากหลายๆ สาเหตุ เช่น หัวใจเกิดการเต้นผิดจังหวะจนทำให้เบือดเกิดการไหลเวียนที่ผิดปกติไป หรือทำให้การบีบตัวของหัวใจในการส่งเลือดขาดความต่อเนื่อง เกิดจากตัวผนังหลอดเลือดมีความโป่งพอง เป็นต้น

Aug
2021
29

ปัญหาของเลือดในร่างกาย

blood

ปัญหาของเลือดในร่างกาย Blood หากต้องพูดถึงเรื่องปัญหาของเลือด Blood  ที่มีต่อร่างกาย นั่นก็คือ เรื่องของการเกิดอาการลิ่มเลือดอุดตัน เป็นอย่างไร  ปกติแล้วภายในหลอดเลือดของมนุษย์ จะมีเม็ดเลือดแดง , เม็ดเลือดขาว , เกล็ดเลือด และน้ำเหลือง ไหลเวียนอยู่ด้วยกันทั้งหมด แต่เมื่อไรก็ตามที่ร่างกายเกิดการบาดเจ็บจนทำให้มีบาดแผล เลือดจะเกิดการแข็งตัวทันที โดยในร่างกายจะมีสารโปรตีนที่ช่วยห้ามการแข็งตัวของเลือดอยู่ด้วย หากโปรตีนในร่างกายทำงานไม่เป็นปกติ สารห้ามการแข็งตัวของเลือดทำงานน้อยลง เลือดก็จะไหลเวียนผิดปกติตามไปด้วย จนทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดเกิดการอุดตันขึ้นมาได้ ซึ่งหากปล่อยทิ้งเอาไว้ ก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต Blood เลือดในร่างกาย มักจะเกิดปัญหาใด? ปัญหาของเลือดในร่างกายส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นปัญหาของการเกิดโรคลิ่มเลือดอุดตัน ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก 3 องค์ประกอบหลัก ใหญ่ๆ ได้แก่ ผนังหลอดเลือดเกิดความผิดปกติ  เช่น มีบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ จนเป็นสาเหตุของการเป็นสาเหตุให้ผนังของหลอดเลือดเกิดความเสียหายขึ้นมา ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้ การไหลเวียนของเลือดผิดปกติ  เกิดจากได้ในหลาย ๆ