October 26, 2021
11 11 11 AM
ทำความรู้จักกับ ภาวะสมองล้า
น้ำอัดลม ทำลายสุขภาพ
ทำความรู้จักกับโรคอีโบล่า
ทำความรู้จักกับโรคลมพิษ
ข้าวกล้องดีต่อสุขภาพอย่างไร
รู้จักกับโรคลิ่มเลือดอุดตัน
สมัครjoker คาสิโนออนไลน์ เกมเดิมพันเล่นง่าย ทำกำไรมหาศาล
เรื่องของเงินและหน้าที่ของการเงิน
เมื่อเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง ต้องทำอย่างไร
เรื่องของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน
Latest Post
ทำความรู้จักกับ ภาวะสมองล้า น้ำอัดลม ทำลายสุขภาพ ทำความรู้จักกับโรคอีโบล่า ทำความรู้จักกับโรคลมพิษ ข้าวกล้องดีต่อสุขภาพอย่างไร รู้จักกับโรคลิ่มเลือดอุดตัน สมัครjoker คาสิโนออนไลน์ เกมเดิมพันเล่นง่าย ทำกำไรมหาศาล เรื่องของเงินและหน้าที่ของการเงิน เมื่อเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง ต้องทำอย่างไร เรื่องของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน
Sep
2021
15

รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

Analysis Environment

Analysis Environment รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เพื่อที่เราจะสามารถรู้เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆในสิ่งแวดล้อม การ Analysis Environment จึงมีความจำเป็นที่เราต้องทราบและสามารถวัดปริมาณของสารที่มีในธรรมชาติและสารปนเปื้อนในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม และในบทนี้ความนี้เราจะทำการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ทางเคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมบางประเภท และเมื่อเราศึกษาถึงรายละเอียดของมลพิษแต่ละตัว เราจะกล่าวถึง เทคนิคการวิเคราะห์สำหรับสารนั้นอีกครั้ง กลุ่มของการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม Analysis Environment มีอะไรบ้าง ประเภทของเทคนิคในการวิเคราะห์ เทคนิคในการวิเคราะห์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ เทคนิคพื้นฐาน (Classical Techniques) ในเทคนิคนี้จะไม่ใช้เครื่องมือที่ยุ่งยาถในการตรวจหาและวัคสารที่สนใจ โดยส่วนมากจะใช้ปฏิกิริยาเคมีในการตรวจหาสารที่สนใจ ในแง่การหาปริมาณส่วนมากจะทำโดยการชั่งน้ำหนักและวัดปริมาตร วิธีการใช้เครืองมือ (Instrumental Methods) โดยจะใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการตรวจหาและวัดปริมาณสารที่สนใจจากสมบัติเฉพาะตัวของสารได้มีการใช้เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องมือที่มีความไวและความจำเพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งทำให้นักเคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมสามารถตรวจหาและวัดปริมาณสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ ๆ ได้ ขั้นตอนในการวิเคราะห์ โดยเราสามารถแยกขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการวิเคราะห์