October 26, 2021
11 11 11 AM
ทำความรู้จักกับ ภาวะสมองล้า
น้ำอัดลม ทำลายสุขภาพ
ทำความรู้จักกับโรคอีโบล่า
ทำความรู้จักกับโรคลมพิษ
ข้าวกล้องดีต่อสุขภาพอย่างไร
รู้จักกับโรคลิ่มเลือดอุดตัน
สมัครjoker คาสิโนออนไลน์ เกมเดิมพันเล่นง่าย ทำกำไรมหาศาล
เรื่องของเงินและหน้าที่ของการเงิน
เมื่อเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง ต้องทำอย่างไร
เรื่องของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน
Latest Post
ทำความรู้จักกับ ภาวะสมองล้า น้ำอัดลม ทำลายสุขภาพ ทำความรู้จักกับโรคอีโบล่า ทำความรู้จักกับโรคลมพิษ ข้าวกล้องดีต่อสุขภาพอย่างไร รู้จักกับโรคลิ่มเลือดอุดตัน สมัครjoker คาสิโนออนไลน์ เกมเดิมพันเล่นง่าย ทำกำไรมหาศาล เรื่องของเงินและหน้าที่ของการเงิน เมื่อเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง ต้องทำอย่างไร เรื่องของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน
Aug
2021
27

การแสดงโขน

Khon

การแสดงโขน Khon เป็นประเพณีของการแสดง การแสดงโขน Khon ของชาวชนชั้นสูงที่มีการสืบทอดต่อเนื่องกันอย่างเป็นเวลานาน โดยการแสดงมีความขลังและน่าชื่นชมเป็นอย่างมาก โดยบทความนี้พาทุกคนไปทำความรู้จักกับการแสดงประเภทนี้กัน ว่ามีความเป็นมาอย่างไร โขน Khon แสดงอย่างไร? การแสดงทางวัฒนธรรมที่สูงส่ง เช่นนี้ โดยโขนจะมีการแปลงนิมยมแสดงเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยกทัพไปทำการรบเนื่องจากเวทีต้องทำการแสดงที่กลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่ จึงมีความกว้างที่เหมาะกับการแสดงโขนที่มีผู้แสดงมาก ฉากที่ใช้แสดงเช่นนี้จะเป็นฉากที่แสดงถึงความเป็นธรรมชาติ ผู้ชมจึงต้องสร้างภาพจินตนาการตามฉากเนื้อเรื่องที่แสดงออกมาได้รับชมกัน ในปัจจุบันนี้การแสดงโขนได้มีการเปลี่ยนแปลงที่กรมศิลปากรทำการจัดการแสดงขึ้นจะดำเนินเรื่องด้วยการพากย์ เจรจา และขับร้อง พร้อมทั้งจัดแสดงในหลายๆตอนด้วยกัน การแสดงของโขนแบ่งตามประเภท ได้ดังนี้ โขนนั่งราวหรือโขนโรงนอก  เป็นการแสดงของการแสดงโขน ที่ทำการแสดงอยู่บนโรงมีส่วนของไม้ราวทำการพาดยาวอยู่ขนานกับเวทีของโรงละครเพื่อเป็นการให้ตัวนายเอกและนักเองได้ทำการนั่งแสดงและรำโชว์ ณ ที่ตรงจุดนั้น ช่องว่างระหว่างราวพาดกับฉากมีไว้เพื่อให้ตัวโขนดินได้ รอบราวมีประตูเข้าออก ๒ ข้าง เมื่อตัวโขนออกมารำแล้วจะไปนั่งประจำที่บนราวซึ่งสมมติว่าเป็นเตียงหรือที่นั่งประจำตำแหน่ง ดำเนินเรื่องด้วยการพากย์เจรจา ใช้เพลงหน้าพาทย์ เช่น เพลงกราวใน กราวนอก คุกพาทย์ และตระนิมิต เป็นต้น