October 26, 2021
11 11 11 AM
ทำความรู้จักกับ ภาวะสมองล้า
น้ำอัดลม ทำลายสุขภาพ
ทำความรู้จักกับโรคอีโบล่า
ทำความรู้จักกับโรคลมพิษ
ข้าวกล้องดีต่อสุขภาพอย่างไร
รู้จักกับโรคลิ่มเลือดอุดตัน
สมัครjoker คาสิโนออนไลน์ เกมเดิมพันเล่นง่าย ทำกำไรมหาศาล
เรื่องของเงินและหน้าที่ของการเงิน
เมื่อเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง ต้องทำอย่างไร
เรื่องของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน
Latest Post
ทำความรู้จักกับ ภาวะสมองล้า น้ำอัดลม ทำลายสุขภาพ ทำความรู้จักกับโรคอีโบล่า ทำความรู้จักกับโรคลมพิษ ข้าวกล้องดีต่อสุขภาพอย่างไร รู้จักกับโรคลิ่มเลือดอุดตัน สมัครjoker คาสิโนออนไลน์ เกมเดิมพันเล่นง่าย ทำกำไรมหาศาล เรื่องของเงินและหน้าที่ของการเงิน เมื่อเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง ต้องทำอย่างไร เรื่องของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน
Sep
2021
29

เรียนรู้เรื่อง สินค้าคงเหลือ

inventories

สินค้าคงเหลือ inventories สำหรับสินค้าคงเหลือ inventories คือสินทรัพย์ซึ่งธุรกิจมีไว้เพื่อขาย ก่อให้เกิดรายได้และมีส่วนอย่างสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจได้ผลกำไรหรือขาคดทุน สินค้าคงเหลือจะมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร เช่น มีความคงทน ไม่เน่าเสีย และมีราคาแพง ฯลฯ ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจนั้นเอง อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะจัดสินค้าคงเหลือเป็นสินค้าประเภทใดก็ตาม สินค้าคงเหลือจะมีความแตกต่างไปจากสินทรัพย์อื่น ๆ เพราะสินค้าคงเหลือนั้นธุรกิจมีไว้เพื่อขาย แต่สินทรัพย์อื่น ๆ inventories ธุรกิจมีไว้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ อาจแบ่งสินค้าคงเหลือออกได้เป็น 3 ประเภท คือ วัตถุดิบ คือสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนในการผลิตเลย สินค้าระหว่างผลิต คือสินค้าที่ กำลังอยู่ในช่วงการผลิตแต่ยังผลิตไม่เสร็จ สินค้าสำเร็จรูป คือสินค้าที่ผ่านขั้นตอนในการผลิตอย่างสมบูรณ์แล้ว และพร้อมที่จะนำออกขายได้ วัตถุประสงค์ของการบริหารสินค้าคงเหลือ การบริหารสินค้าคงเหลือทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือลดจำนวนเงินลงทุนในสินค้าคงเหลือ ธุรกิจควรจะมีสินค้าคงเหลืออยู่ในระดับต่ำสุด ระดับต่ำสุดของสินค้าคงเหลืออาจจะอยู่ ณ ระดับศูนย์คือไม่มีสินค้ากงเหลือ ซึ่งธุรกิจอาจใช้วิธีการจัดหาสินค้าหรือผลิตสินค้าก็ต่อเมื่อได้รับคำ สั่งจากลูกค้าเท่านั้น