December 06, 2021
11 11 11 AM
สารอาหารดี ช่วยบำรุงสมอง
เพิ่มความสุขให้แมว กับกัญชาแมว
ฮาชิโกะ เรื่องของสุนัขแสนซื่อสัตย์
slot wallet เล่นเกมslot  เกมเล่นง่าย ได้เงินจริง กับค่ายjoker
ระหว่างอารมณ์และเหตุผล
ล้างมือให้สะอาดห่างไกลโรค
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัณโรค 
มารู้จักกับ อาหารที่ทานแล้ว ลดปัญหาผมหงอกได้
รู้จักถนอมสายตา อวัยวะที่ต้องใช้งานไปอีกนาน
ภาวะปวดหัวตอนท้อง รับมืออย่างไร
Latest Post
สารอาหารดี ช่วยบำรุงสมอง เพิ่มความสุขให้แมว กับกัญชาแมว ฮาชิโกะ เรื่องของสุนัขแสนซื่อสัตย์ slot wallet เล่นเกมslot  เกมเล่นง่าย ได้เงินจริง กับค่ายjoker ระหว่างอารมณ์และเหตุผล ล้างมือให้สะอาดห่างไกลโรค เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัณโรค  มารู้จักกับ อาหารที่ทานแล้ว ลดปัญหาผมหงอกได้ รู้จักถนอมสายตา อวัยวะที่ต้องใช้งานไปอีกนาน ภาวะปวดหัวตอนท้อง รับมืออย่างไร
Oct
2021
17

เรื่องของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน

Value

เรื่องของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน Value สำหรับเรื่องของการดำเนินชีวิต บุคคลที่จำเป็นที่จะต้องเผชิญกับการตัดสินใจว่าเราต้องการอะไรในชีวิตหรือเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราจะต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง ในระหว่างสองทางดังนั้น เป้าหมายจึงมีส่วนช่วยให้เราสามารถตัดสินใจตามสิ่งที่เราชอบและเราต้องการ ดังนั้น ค่านิยม Value จึงรวมไปถึงเป้าหมายและความห้องการต่อสิ่งนั้นด้วย ความหมายของคำว่า ค่านิยม Value คืออะไร โดยความหมายของค่านิยม คือ ค่านิยมเป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในใจของผู้กระทำ และความเชื่อเหล่านั้นมีผลให้คนจำต้องกระทำสิ่งนั้น และเมื่อกระทำสิ่งนั้นแล้วตนเองอาจจะมีความสุข และสังคมนิยมยกย่องบูชาหรือถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าคนไม่ทำสิ่งนั้นสังคมอาจจะมองในแง่ผิดทำนองคลองธรรม ค่านิยม เห็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออะไรบ้าง ต่อการกระทำทางสังลม แต่คำคำนี้มักจะใช้แตกต่างกัน หรือมีความหมายคาบเกี่ยวกันในแขนงวิชาต่าง ๆ นักสังคมวิทยาใช้ค่านิยมเพื่ออธิบายการเลือกในสิ่งหรือสถานการณ์ที่ตนต้องการหรือพอใจส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับค่านิยมของสังคม คือการรวมค่านิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคม กล่าวคือ สมาชิกของสังคม ส่วนใหญ่ต้องการ สนใจ มีความปรารถนาหรือทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ อยากจะปฏิบัติตามในสถานการณ์นั้นๆอย่างไร ความต้องการ ทัศนตติ หรือสถานการณ์นั้น