December 07, 2021
11 11 11 AM
สารอาหารดี ช่วยบำรุงสมอง
เพิ่มความสุขให้แมว กับกัญชาแมว
ฮาชิโกะ เรื่องของสุนัขแสนซื่อสัตย์
slot wallet เล่นเกมslot  เกมเล่นง่าย ได้เงินจริง กับค่ายjoker
ระหว่างอารมณ์และเหตุผล
ล้างมือให้สะอาดห่างไกลโรค
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัณโรค 
มารู้จักกับ อาหารที่ทานแล้ว ลดปัญหาผมหงอกได้
รู้จักถนอมสายตา อวัยวะที่ต้องใช้งานไปอีกนาน
ภาวะปวดหัวตอนท้อง รับมืออย่างไร
Latest Post
สารอาหารดี ช่วยบำรุงสมอง เพิ่มความสุขให้แมว กับกัญชาแมว ฮาชิโกะ เรื่องของสุนัขแสนซื่อสัตย์ slot wallet เล่นเกมslot  เกมเล่นง่าย ได้เงินจริง กับค่ายjoker ระหว่างอารมณ์และเหตุผล ล้างมือให้สะอาดห่างไกลโรค เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัณโรค  มารู้จักกับ อาหารที่ทานแล้ว ลดปัญหาผมหงอกได้ รู้จักถนอมสายตา อวัยวะที่ต้องใช้งานไปอีกนาน ภาวะปวดหัวตอนท้อง รับมืออย่างไร
Value

เรื่องของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน

เรื่องของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน Value

สำหรับเรื่องของการดำเนินชีวิต บุคคลที่จำเป็นที่จะต้องเผชิญกับการตัดสินใจว่าเราต้องการอะไรในชีวิตหรือเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราจะต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง ในระหว่างสองทางดังนั้น เป้าหมายจึงมีส่วนช่วยให้เราสามารถตัดสินใจตามสิ่งที่เราชอบและเราต้องการ ดังนั้น ค่านิยม Value จึงรวมไปถึงเป้าหมายและความห้องการต่อสิ่งนั้นด้วย

ความหมายของคำว่า ค่านิยม Value คืออะไร

โดยความหมายของค่านิยม คือ ค่านิยมเป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในใจของผู้กระทำ และความเชื่อเหล่านั้นมีผลให้คนจำต้องกระทำสิ่งนั้น และเมื่อกระทำสิ่งนั้นแล้วตนเองอาจจะมีความสุข และสังคมนิยมยกย่องบูชาหรือถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าคนไม่ทำสิ่งนั้นสังคมอาจจะมองในแง่ผิดทำนองคลองธรรม

ค่านิยม เห็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออะไรบ้าง

ต่อการกระทำทางสังลม แต่คำคำนี้มักจะใช้แตกต่างกัน หรือมีความหมายคาบเกี่ยวกันในแขนงวิชาต่าง ๆ นักสังคมวิทยาใช้ค่านิยมเพื่ออธิบายการเลือกในสิ่งหรือสถานการณ์ที่ตนต้องการหรือพอใจส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับค่านิยมของสังคม คือการรวมค่านิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคม กล่าวคือ สมาชิกของสังคม ส่วนใหญ่ต้องการ สนใจ มีความปรารถนาหรือทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ อยากจะปฏิบัติตามในสถานการณ์นั้นๆอย่างไร ความต้องการ ทัศนตติ หรือสถานการณ์นั้น ๆ จะกลายเป็นค่านิยมของสังคมนั้น ดังนั้น ค่านิยมของสังคมจึงเป็นวิธีการจัดรูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ ที่ฝังแน่นอยู่ในตัวคนและเป็นสิ่งที่คนยึดถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา

Parsons ได้ระบุองค์ประกอบของค่านิยม 3 ประการ

ได้แก่

  • การรับรู้ทางความคิด
  • ความพอใจ
  • ศีลธรรม

ได้ทำการศึกษา ค่านิยม เกี่ยวกับสถาพชีวิตความเป็นอยู่ และ Anderson ได้ศึกษาค่านิยมในความต้องการคุณลักษณะเฉพาะในวิถีทางแห่งชีวิต

ในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ค่านิยมมีความหมายในแง่วัฒนธรรมที่แสดงออก ซึ่งได้แก่ ศีลธรรม ความงาม และความรู้ความเข้าใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสามารถเปรียบเทียบและตัดในใจได้ว่า สิ่งนั้น ๆ ทำให้เกิดความต้องการ ความปรารถนาหรือมีทัศนคติอย่างไร

นักสังคมศาสตร์หลายท่านมุ่งความสนใจไปยังพฤติกรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม เช่น การฉ้อโกง การลักขโมยโมย ความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงานและหลังแต่งงาน การดื่มสุรา การใช้ยาเสพติด ด้วยเหตุนี้แนวความคิดของค่านิยมจึงมีความหมายแตกต่างกันมากมาย

ดังนั้นค่านิยม คือ ความเชื่อในสิ่งที่ควรจะเป็น และเป็นสิ่งที่ผู้กระทำรับรู้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของวิถีทางในชีวิตของเขา ความเชื่อในสิ่งต่าง ๆ เช่น ระบบความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม กิจการงาน สภาพชีวิตความเป็นอยู่ และเป็นสิ่งที่ตัวเองเห็นดีเห็นชอบด้วย สมควรที่จะยึดถือปฏิบัติมากกว่าวิธีปฏิบัติอย่างอื่น

เนื่องจากว่า ค่านิยมคือ ความเชื่ออย่างหนึ่ง จึงทำให้เกิดปัญหาในเพราะว่าความเชื่อไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง การศึกษาเรื่องคำนิยมของสังคมค่อนข้างจะเป็นปรัชญาอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามที่จะกำหนดนิยมของสังคมใดสังคมหนึ่งให้ถูกต้องแน่นอน โดยเฉพาะในแง่ของความจริงและความถูกต้องในการสรุปผลการศึกษา เพื่อให้การศึกษานิยมของสังคมเป็นไปอย่างถูกต้องแน่นอน และเชื่อถือได้ นักสังคมวิทยาพยายามให้ความหมายของค่านิยมของสังคมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกแก่การศึกษาค่านิยมของสังคมให้ครอบคลุมและถูกต้อง ในการศึกษาวิจัยก็ได้ตั้งคำถามในลักษณะเป็นการคาดคะเนพฤติกรรม

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่